Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

 

Preuzimanje (za preuzimanje  klikni desnim klikom na pa "Save as...")

 

· Preuzmi ceo časopis Sanamed vol.9 br.3 

· Sadržaj

· Riječ urednika

 

Orginalni naučni rad

· DEJSTVO HRONIČNOG TROVANJAOLOVOM NA VREDNOST KRVNOG PRITISKA KOD DECE

Živković Jovan, Savić Zoran

 

Stručni rad

·KORELACIJA IZMEĐU PORODIČNOG NASILJA NAD ŽENAMAI NEUROTICIZMA

Numanović S. Almedina, Jovičić M. Milena

 

Prikaz slučaja

· KOKAINSKA KARDIOMIOPATIJA —PRIKAZ SLUČAJA

Georgiev Antonio, Zhivadinovik Julija

 

· RANA DIJAGNOSTIKA KRANIOSINOSTOZE KOD ODOJČADI U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Škorić Jasmina

 

Revijalni rad

· KONCEPT STRAŽARSKIH LIMFNIH NODUSA KOD DIFERENTOVANOG TIROIDNOG KARCINOMA

Marković Ivan, Džodić Radan

 

· SISTEMSKE BOLESTI KOJE UTIČU NA ZUBNU PATOLOGIJU

Knežević R. Milan, Anđelić S. Gordana, Knežević M. Milena

 

· ETNIČKA PRIPADNOST I DIABETES TIP 2 KOD AZIJSKIH INDIJSKIH MIGRANATA U OKLANDU, NOVI ZELAND

Jowitt Ljiljana

 
 
Baner