Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

 

Preuzimanje (za preuzimanje  klikni desnim klikom na pa "Save as...")

 

· Preuzmi ceo časopis Sanamed vol.9 br.1 

· Sadržaj

· Riječ urednika

 

Orginalni naučni rad

· SISTEMSKA OSTEOPOROZA I REDUKCIJA BEZUBOG ALVEOLARNOG GREBENA VILICA

Poštić D. Srđan, Vujasinović Stupar Nada, Asotić Mithat, Rakočević Zoran

 

· POREĐENJE KLINIČKIH I ARTROSKOPSKIH NALAZA POVREDA MENISKUSA

Kostov Hristijan, Kostova Elena

 

· KORELACIONA ANALIZA DEPRESIVNIH ISPOLJAVANJA I MORFOLOŠKIH

KARAKTERISTIKAMA MOŽDANIH LEZIJA KOD BOLESNIKA SA INZULTOM

Stojanović Zlatan, Vukadinović Stojanović Sanja

 

· RANI ZNACI DIABETIČKE NEFROPATIJE I ULTRAZVUČNE KARAKTERISTIKE BUBREGA

KOD DECE I MLADIH SA DIABETES MELITUSOM TIP 1

Hasanovic Evlijana, Skokić Fahrija, Čolić Belkisa, Cosickić Almira, Hajder Midhat, Imamović Goran, Trnačević Senaid


Revijalni rad

· BIOMARKERI SEPSE I METODE ZA DETEKCIJU PATOGENA

Schmitz P. H. Roland, Brunkhorst M. Frank

 

·  ULOGA IgM-OBOGAĆENIH INTRAVENSKIH IMUNOGLOBULINA U TRANSPLANTACIJI

Judit Szabó, Anikó Smudla, János Fazakas

 

· PROTEKTIVNA MEHANIČKA VENTILACIJA KOD PACIJENATA SA ILI BEZ POVREDE PLUĆA

Sutherasan Yuda, Vargas Maria, Rodríguez-González Raquel, Pelosi Paolo

 

· INTRAVENSKA PRIMENA CLARITHROMYCIN-A: DRAGOCEN IMUNOMODULATOR KOD TEŠKIH INFEKCIJA

Leventogiannis Konstantinos, Giamarellos-Bourboulis J. Evangelos

 

· BEZBEDNA EKSTUBACIJA I REINTUBACIJA PACIJENATA U JEDINICI INTENZIVNE NEGE I OPERACIONOJ SALI

Zdravkovic Ivana, Jankovic J. Radmilo


 
 
Baner