Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

 

Preuzimanje (za preuzimanje  klikni desnim klikom na pa "Save as...")

 

· Sadržaj

· Riječ urednika

 

Orginalni naučni rad

· TENOTOMIJE MIŠIĆA ADUKTORA SA I BEZ NEUREKTOMIJOM OBTURATORNOG NERVA KOD PACIJENATA

SA SPASTIČKOM CEREBRALNOM PARALIZOM —    KOMPARATIVNA STUDIJA

Anastasika Poposka, Bozinovski Zoran, Popovski Neron


· KOMORBIDITET EPILEPSIJE I MIGRENE - EPIDEMIOLOŠKI I KLINIČKI ASPEKT

Slavica Vujisić, Ljiljana Radulović, Sanja Vodopić


· VRIJEDNOSTI HEMOGLOBINA KAO KOMPONENTA PARANEOPLASTIČNOG SINDROMA KOD KARCINOMA PLUĆA

Selma Arslanagić, Rusmir Arslanagić, Hasan Žutić, Naima Arslanagić

 

· PELVIČNE INFLAMATORNE BOLESTI U PERIMENOPAUZI I MENOPAUZI

Cabunac Petar, Nikolić Branka, Terzić Milan, Ljubić Aleksandar

 

· REZULTATI ULTRAZVUČNOG SKRININGA KUKOVA KOD NOVOROĐENČADI I ODOJČADI

Roza Džoleva - Tolevska, Anastasika Poposka, Daniela Georgieva


Prikaz slučaja

· CIKLOSPORIN A U TERAPIJI SERPIGINOZNOG HOROIDITISA: PRIKAZ SLUČAJA

Dragana Kovačević, Dženana A. Detanac, Vujica Marković, Aleksandra Radosavljević, Krstina Doklestić, Džemail S. Detanac, Svetislav Milenković

 

Pregledni rad

· RANJIVOST I BIOETIKA KROZ ISKUSTVA O BOLESTI

Modesto Leite Rolim - Neto, Alberto Olavo Advincula Reis, Sionara Melo Figueiredo de Carvalho, Marcial Moreno Moreira, Henrique Cesar Nascimento Ramalho - Filho, Nadia Nara Rolim Lima, Uilna Natercia Soares Feitosa, Maria de Fatima Bezerra de Alencar, Fernando Adami

 

· KLINIČKI ZNAČAJ COLOR DOPPLER ULTRASONOGRAFIJE U PREOPERATIVNOM PLANIRANJU IZRADE VASKULARNOG PRISTUPA ZA HEMODIJALIZU

Dejan Petrović


Istorijat medicine
· HIDROCEFALUS - ISTORIJAT HIRURŠKOG LEČENJA KROZ VEKOVE

Aleksandar J. Milojević, Branka S. Radojčić, Igor Đ. Meljnikov


· POREKLO SIFILISA - JOŠ UVEK SPORNO?
Živorad Marinković, Slobodanka Đukić 

 

 

 
 
Baner