Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Preuzimanje (za preuzimanje  klikni desnim klikom na pa "Save as...")

 

· Sadržaj

· Riječ urednika

 

Orginalni naučni rad

· UTJECAJ RATA NA OBOLIJEVANJE OD KARCINOMA ŠTITNE ŽLIJEZDE

Rusimir Arslanagić, Selma Arslanagić, Naima Arslanagić


Stručni rad

· FIZIČKA AKTIVNOST I OSTEOPOROTIČNE FRAKTURE KOD POSTMENOPAUZALNIH ŽENA SA OSTEOPOROZOM U SRBIJI

Aleksandra Karadžov-Nikolić, Saša Milićević, Suada Gicić-Skenderi

 

· DETERMINANTE KORIŠĆENJA ALKOHOLA KOD MLADIH NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Aleksandar Stijepčević, Agima Ljaljević, Dragan Čabarkapa, Sabina Ćatić, Safet Lješanjanin , Azra Lješanjanin-Purišić

 

Prikaz slučaja

· MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA OF THE LOWER LIP: A CASE REPORT

Petia F. Pechalova, Elena G. Poriazova, Nikolai V. Pavlov , Benjamin L. Anavi

 

· ILEUM PERFORATION DUE TO ACCIDENTAL CHICKEN BONE INGESTION - A RARE CAUSE OF THE ACUTE ABDOMEN

Krstina Doklestić, Aleksandar Karamarković


Pregledni rad

· THE LISTERIOSIS TRIANGLE: PATHOGEN, HOST AND THE ENVIRONMENT

Maja Abram, Marina Bubonja-Šonje, MIrna Mihelčić, Darinka Vučković, Elvira Mustać


· PODSEĆANJE NA BORBU ZA UVOĐENJE KONTROLISANIH STUDIJA U CILJU OPTIMALNOG IZBORA HIRURŠKOG LEČENJA DOJKE

Ljiljana Vasić

 

 

 

 

 
 
Baner