Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Preuzimanje (za preuzimanje  klikni desnim klikom na pa "Save as...")

 

· Sadržaj


· Riječ urednika

 

Orginalni naučni rad

· RADIOGRAMETRIJSKA ANALIZA DUGIH KOSTIJU GORNJEG EKSTREMITETA

Zlatan Stojanović, Irena Balaban, Goran Spasojević, Darko Depčinski, Slobodan Malobabić

 

Stručni rad

· TERAPIJA ORALNIM ANTIKOAGULANTIMA U VEZI SA PROCEDURAMA U ORALNOJ HIRURGIJI

Milan Knežević, Dragan Petrović, Nebojša Jović, Carlos Bosch


· MOGUĆI RIZIK ZA GESTACIJSKE TROFOBLASTNE NEOPLAZME U PERIMENOPAUZI I MENOPAUZI

Branka Nikolić, Aleksandra Aranđelović, Aleksandar Ljubić, Igor Kuzmanović, Draško Subotić, Ljubomir Srbinović

 

Prikaz slučaja

· ILEUS IZAZVAN MUCINOZNIM ADENOKARCINOMOM APENDIKSA-PRIKAZ SLUČAJA

Krstina S. Doklestić, Vesna Bumbaširević, Džemail S. Detanac, Dženana A. Detanac, Aleksandar R. Karamarković

 

· TRANSFUZIOLOŠKA PRIPREMA BOLESNICE SA BERNARD-SOULIER-ovim SINDROMOM ZA GINEKOLOŠKU OPERACIJU-PRIKAZ SLUČAJA

Ivana Pešić Stevanović, Milena Zmurović, Aleksandar Ćurković, Lenka Kostovska Mićević, Dušan Stanojević, Ivo Elezović

 

Pregledni rad

· KRVARENJE U TRAUMI-SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP

Aleksandar Karamarković, Kristina Doklestić, Vesna Bumbaširević, Dženana A. Detanac, Džemail S. Detanac, Miloš Bracanović


· UTICAJ PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI NA OTORINOLARINGOLOŠKI SISTEM

Miloš Božović, Aleksandra Vračarić, Bojan Klepec, Nina Dimitrijević, Spaso Anđelić, Gorica Dimčić Tasić, Dragi Damjanović,

Čedomir Vučetić, Ivan Dimitrijević

 

 

 

 

 
 
Baner